Tidslinjer - Historie

1896

 • Den første danske filmforevisning finder sted i Kjøbenhavns Panorama. En træpavillon, der er opført på Rådhuspladsen i København, foran hovedstadens endnu ikke færdigbyggede rådhus. Verdens første biograf åbnede året forinden i Paris.

 

1904

 • Danmarks første permanente biograf, Kosmorama, åbner under ledelse af Constantin Philipsen på Strøget i København.

 

1906

 • Næstveds første biograf, Biograf Theatret (senere Bio Næstved) åbner på adressen Jernbanegade 7. Det er folkene bag københavnske Kosmorama, der står for etableringen. Biograf Theatret har plads til 150 personer.

 

1907

 • Biograf Theatret overtages af et lokalt konsortium bestående af boghandler Carl Hinding, Haandværker­bankens direktør Carl Christensen og urmager August Joost.

 

1913

 • Industriteater-Biografen (senere Industri-Biografen og Industri-Kinografen) åbner i Industribygningen på hjørnet af Jernbanegade og Teatergade med Wilhelm Reckendorff som biografdirektør. Der er 125 pladser i byens nye biografteater.

 

1918

 • Industri-Kinografen flytter fra Industribygningen til en nyopført bygning på adressen Jernbanegade 21, og ændrer ved samme lejlighed navn til Kinografen. Senere blot Kino.

 

1922

 • Biografbevillingssystemet bliver oprettet med Filmloven af 1922. Indtil nu har den lokale politimester givet tilladelse til at forevise film, men fremover hører bevillingerne under Justitsministeriet.

 

1923

 • Biograf Theatret flytter fra Jernbanegade 7 til Jernbanegade 11. Den nye sal rummer 230 pladser.
   
 • August Joost, medlem af konsortiet bag Biograf Theatret, afgår ved døden.
   
 • Glumsø Biografteater slår dørene op. Den nye biograf rummer 180 sædepladser samt 3 bænkerækker.

 

1924

 • Viggo Alfred Ewald Petersen åbner Fønix Teatret på Slagelsevej (dengang Lille Næstved Gade). Næstveds tredje biografteater er indrettet med 210 pladser.

 

1931

 • Carl Hinding og Carl Christensen dør begge. Elna Christiane Christensen, enke efter Carl Christensen, overtager herefter Bio Næstveds (tidligere Biograf Theatret) bevilling, og parrets søn, Arthur, overtager den daglige ledelse.
   
 • Bio Næstved kan fejre 25 års jubilæum.

 

1933

 • Interessentskabet bag Glumsø Biograf træder tilbage efter 10 år i spidsen for biografen. Georg Christensen overtager ejerskabet.

 

1937

 • Wilhelm Reckendorff stopper som biografdirektør for Kino, hvorefter E. Melson Nielsen tager over.

 

1938

 • Kino kan fejre 25 års jubilæum.

 

1939

 • Kino indfører billetbestilling. Næstveds biografgængere kan fremover ringe og forudbestille billetter på telefon 636.

 

1940

 • Boghandler August Christian Børner overtager Bio's bevilling. Justitsministeriet udvælger ham blandt fire kandidater.
   
 • Næstveds tre biografer får tilladelse til at vise film allerede fra kl. 14.00 på helligdage. Dog med enkelte undtagelser.
   
 • Bio får billetbestilling på telefonnummeret 1850. Biografen bliver samtidig udstyret med tælleapparater ved indgangen.
   
 • ​​​​Fønix Teatrets stifter og direktør Viggo Ewald Petersen dør. Sorø Amt modtager 10 ansøgninger til den ledige bevilling. Den tilfalder enkefru Ingeborg.

 

1941

 • Fønix Teatret får tilbygget toiletter i foyeren. Hidtil har trængende biografgæster måtte benytte et gammeldags toilet i gården bag biografen.
   
 • Bio forsyner både rækker og sæder med numre for at undgå misforståelser ved forudbestilte billetter.
   
 • Øjvind og Ellen Westh-Rasmussen overtager Glumsø Biograf. Efter en tiltrængt renovering genåbner biografen med plads til 159 tilskuere.

 

1946

 • Fensmark Bio åbner ved Kaj Møller i Fensmark forsamlingshus. Biografen har plads til 110 sidende gæster.
   
 • Lov Bio åbner på Lov kro. Kroejer J. P. Nielsen står bag den nye biograf, der er indrettet med 159 pladser.

 

1948

 • Biografen i Glumsø har 25 års jubilæum.

 

1949

 • Fønix Teatret kan fejre sine første 25 år med levende billeder ved Susåens bred.

 

1951

 • Bio åbner i nye moderne omgivelser på Kattebjerg (dengang Ny Østergade) og er med sine 501 pladser Sjællands næststørste biografteater. Rekorden som byens største biografsal står stadig den dag i dag.

 

1952

 • Kino's første biografdirektør, Wilhelm Reckendorff, dør i en alder af 89 år.

 

1954

 • Ejnar Larsen åbner Næstveds fjerde biografteater, Scala Teatret, på Jørgen Jensens Vej. Biografens enlige sal, der rummer 364 pladser, er Næstveds første med bredlærredsystemet CinemaScope (lanceret i USA i 1953).

 

1955

 • De amerikanske filmselskabers sammenslutning, MPEA, iværksætter en blokade mod danske biografer. Amerikanerne fjerner deres film fra det danske marked, da de er utilfredse med den lave procentsats, der betales for filmene.

 

1956

 • Bio får nyt lærred i CinemaScope-format. Biografen kan samtidig fejre 50-året for åbningen i Jernbanegade.

 

1957

 • E. Melson Nielsen stopper som direktør for Kino efter 20 år på posten. Thormod Nielsen køber bygningen på adressen Jernbanegade 21, og overtager dermed også biografen.
   
 • Fønix Teatret er med i en gruppe af danske biografer, der bryder blokaden med amerikanske MPEA. Biografen kan, som byens eneste, igen vise film fra de store selskaber i USA, mod at betale en højere afgift.

 

1958

 • Kino får nyt lærred i CinemaScope-format samt nyt lydsystem.
   
 • Den amerikanske filmblokade bliver ophævet, og de danske biografer får igen de store Hollywoodfilm på plakaten. De må dog betale mere for filmene. Scala Teatret meddeler at billetprisen fremover hæves fra 2,25 til 2,50 kr. grundet den forhøjede filmleje.
   
 • Thormod Nielsen får ikke godkendt sin ansøgning om bevilling til at drive Kino. Bevillingen tilfalder i stedet Tage Dahlerup, der i første omgang lejer biografens lokaler af Thormod Nielsen.

 

1959

 • Fønix Teatret får nyt lærred. Det nye lærred er bredere end det gamle, men er af ukendte årsager ikke i tidens populære CinemaScope-format. Cirka en fjerdedel af billedet går derfor tabt, når der vises film i det brede format.

 

1961

 • Biografen i Fensmark lukker efter 15 år med film i byens forsamlingshus.

 

1963

 • Kino fylder 50 år.

 

1964

 • Kulturministeriet overtager tildelingen af biografbevillinger fra Justitsministeriet.

 

1966

 • Bio's direktør A.C. Børner afgår ved døden i en alder af 83 år. Enkefru Fanny Kathrine Børner overtager bevillingen indtil en ny biografdirektør er fundet.
   
 • Ingeborg Petersen dør og sønnen Børge overtager driften af Fønix Teatret.
   
 • Biografen på Lov Kro ophører. 12 år senere brænder kroen og bliver ikke genopført.

 

1967

 • Filminstruktør Annelise Hovmand overtager biografbevillingen til Bio den 1. november.

 

1968

 • Fønix Teatrets direktør Børge Ewald Petersen dør. Fru Erna Ewald Petersen overtager den daglige drift.

 

1971

 • Fønix Teatret lukker og rives ned for at gøre plads til Fønix krydset.
   
 • Annelise Hovmand åbner Bio's Foto- & A.V. Center i biografens nabobygning.

 

1972

 • Scala Teatrets stifter Ejner Larsen dør. Fru Grethe Larsen fortsætter driften af biografen.
   
 • Biografbevillingssystemet bliver afskaffet og afløst af fri næring.

 

1973

 • Glumsø Biograf kan fejre 50 års jubilæum.
   
 • Kino-direktør Tage Dahlerup dør. Datteren Elisa Dahlerup og svigersønnen Lars Ørsted Dahlerup overtager ejerskabet af biografen.

 

1974

 • I Bio bliver antallet af pladser reduceret fra 501 til 486.
   
 • Kino reducerer antallet af siddepladser fra 276 til 229 med øget plads mellem rækkerne.

 

1976

 • Bio bygger om og åbner med tre sale. Den store sal indrettes med 417 pladser, mens sal 2 får plads til 100 personer og sal 3 får 56 pladser.

 

1977

 • Bio's fotoforretning flytter fra Kattebjerg 3 (dengang Ny Østergade) til biografbygningen i nr. 5.

 

1978

 • Christian Hjorth overtager driften af Scala Teatret efter Grethe Larsen.

 

1979

 • Kurt Kilde overtager ejerskabet af Scala Teateret i året, hvor biografen på Jørgen Jensens Vej runder sit 25. år.

 

1981

 • Bio udvider endnu engang, således at biografen på Kattebjerg nu har fem sale. Sal 1, der nu også fungerer som teatersal, rummer plads til 300 mennesker, sal 2 får plads til 90 og sal 3 fortsætter uændret med 56 pladser. De to nye sale får plads til henholdsvis 125 og 55 publikummer.
   
 • 75-året for åbningen af Næstveds første biograf.

 

1982

 • Per Sauer bliver biografdirektør i Kino ved årets begyndelse. Flemming Iversen overtager posten i oktober.

 

1983

 • Kino lukker efter 70 års filmvisning i Jernbanegade.

 

1984

 • Scala Teatret lukker 30 år efter åbningen i 1954.
   
 • Bio skifter adresse uden at flytte, da Ny Østergade bliver omdøbt til Kattebjerg.

 

1985

 • Øjvind og Ellen Westh-Rasmussen afvikler Glumsø Biograf til en selvejende institution med virke som biograf og kulturhus. Biografen bliver ombygget med cafémiljø og har nu 80 faste pladser.

 

1992

 • Annelise Hovmand fejrer sit 25 års jubilæum som biografdirektør i Bio.

 

1995

 • Annelise Hovmand lukker Bio's Foto & A.V. Center.
   
 • Bio's billetsalg rykker ind i foyeren efter 44 år med udendørs billetluge.

 

1996

 • Bio Næstved får sit første elektroniske billetsystem.

 

1998

 • Glumsø Biograf fylder 75 år. Det bliver blandt andet markeret med udgivelsen af et omfattende jubilæumsskrift, skrevet af Jan Kronbach-Andersen.

 

1999

 • Bio Næstved åbner hjemmesiden www.bio12345.dk. Det er nu muligt at se biografens program online og bestille billetter via siden.

 

2001

 • 50-året for Bio Næstveds åbning på adressen Kattebjerg 5.

 

2005

 • Annelise Hovmand overlader direktørsædet i Bio Næstved til Lene Lykke Hovmand, hvis ægtefælle er Annelises barnebarn Peter Hovmand.

 

2006

 • Hundredåret for åbningen af Næstveds første biograf, Biograf Theatret, i Jernbanegade.
   
 • Lene Lykke Hovmand trækker sig fra direktørposten i Bio Næstved, da hun og Peter Hovmand går hver til sit. Dermed er Annelise Hovmand tilbage i rollen som biografdirektør.

 

2008

 • Annelise Hovmand stopper efter 41 år som biografdirektør for Bio. Et selskab bestående af Mette Schramm (Reprise Teatret og Empire Bio) samt Peter Fornstam (Svenska Bio) tager over. Michael Kesic sætter sig i direktørstolen.

 

2009

 • Mette Schramm overtager den daglige ledelse i Bio Næstved efter Michael Kesic, der forlader posten efter 14 måneder.

 

2010

 • Bio viser for første gang film i digital kvalitet - samt i 3D - for Næstveds biografgængere.
   
 • Peter Lützen overtager hvervet som biografchef for Bio efter Mette Schramm.
   
 • Den frivillige gruppe bag Glumsø Biograf & Kulturhus kan fejre 25 års jubilæum.

 

2012

 • BioCity åbner på Fabriksvej som Danmarks mest moderne biograf. Thomas Øgaard er biografchef. Biografens seks rummelige sale har plads til henholdsvis 262, 144, 144, 100, 102 og 102 gæster. I den største sal måler lærredet 6,2 meter i højden og 14,8 meter i bredden. I den mindste sal lyder målene på 4,2 x 10,0 meter.
   
 • Peter Fornstam køber Mette Schramm ud af Bio Næstved. Biografen ejes således 100 procent af Svenska Bio. Lars Chr. Høybye bliver ny biografchef. Han har været ansat som operatør siden 1994.
   
 • Bio præsenterer lydsystemet Dolby ATMOS (3D lyd), som den første biograf i Skandinavien. Biografen indvier samtidig Næstveds største biograflærred i sal 1. Det er 6,2 meter højt og 15,1 meter bredt.
   
 • Efter 89 år med analoge film bliver Glumsø Biograf & Kulturhus fuldt digitaliseret.

 

2013

 • Bio afslutter en komplet renovering, og kan nu vise film i fem moderne sale med plads til 165 gæster i sal 1, 78 i sal 2, 20 i sal 3, 78 i sal 4 og 36 i sal 5. Sal 1 kaldes i øvrigt "Sal Annelise" efter tidligere direktør Annelise Hovmand.
   
 • BioCity ændrer navn til Nordisk Film Biografer.

 

2015

 • Sanne Matthesen bliver ny biografchef i Nordisk Film Biografer efter Thomas Øgaard, der har fået nye udfordringer internt i Nordisk Film.

 

2016

 • Annelise Hovmand, tidl. biografdirektør i Bio Næstved, dør i en alder af 92 år.
   
 • Glumsø Biograf & Kulturhus' årlige Open Air arrangement, med film under åben himmel i Anlægget ved søen, runder sit 25. år.

 

2017

 • Bio ombygger sal 2, der fremover har 34 pladser med dobbelt armlæn og ekstra benplads.
   
 • Sanne Færgsted (tidl. Matthesen) stopper som biografchef i Nordisk Film Biografer. Ny mand på posten er Søren Horsevad, der kommer fra en stilling som chef i Københavnske Dagmar. Der er tale om et chefbytte, da Sanne Færgsted overtager Horsevads stilling i Dagmar.

 

2018

 • Svenska Bio tager afsked med biografchef Lars Chr. Høybye og ansætter Jesper Larsen og Henrik Larsson fra Biografen Kanten i Faxe som ledere af Bio Næstved.
   
 • Nordisk Film Biografer installerer Næstveds første luksusstole. Sal 1, 2 og 3 får alle en række med lænestole.
   
 • Bio Næstved præsenterer byens første superiorsale kun med lænestole. Det er sal 4 og sal 5, der er ombygget med henholdsvis 29 og 13 luksusstole.

 

2019

 • Glumsø Biograf & Kulturhus indfører online billetbestilling. Fremover kan billetter reserveres på biografens hjemmeside.
   
 • Bente Nielsen bliver ny chef for Nordisk Film Biografer i Næstved. Hun leder i forvejen Nordisk Film Biografer i Nykøbing F.

 

2020

 • Kommunens tre biografer lukker ned torsdag den 12. marts som følge af regeringens tiltag for at standse corona-smitten i Danmark. Bio Næstved genåbner den 23. maj og Glumsø Bio åbner den 9. juni.
   
 • Nordisk Film Biografer forlænger nedlukningen grundet renovering og genåbner først den 8. juli. Biografen har nu luksusstole i alle seks sale.
   
 • Fredag den 11. december bliver Bio Næstved, Nordisk Film Biografer og Glumsø Biograf & Kulturhus atter lukket ned grundet corona. Der bliver ikke vist flere film på det store lærred i 2020.

 

2021

 • Bio Næstved og Nordisk Film Biografer genåbner den 6. maj efter fem måneders corona-nedlukning. Glumsø Biograf & Kulturhus åbner den 18. maj.
   
 • Biografåret slutter søndag den 19. december, hvor biograferne igen bliver beordret til at lukke på grund af corona.

 

2022

 • Bio Næstved og Nordisk Film Biografer får atter lov at åbne søndag den 16. januar. Glumsø Biograf & Kulturhus genåbner fredag den 21. januar.

   

2023

 • Biografen i Glumsø fylder 100 år den 17. juli 2023. Jubilæet bliver fejret med en række gratis film og andre arrangementer i løbet af året.2024

 • Daniel Lillerøi, forhenværende byrådsmedlem og citychef i Næstved, overtager stillingen som biografchef i Nordisk Film Biografer ved årets begyndelse.


   

 Seneste opdateringer/rettelser er skrevet med rødt.