Rejsebiografer

I de gode gamle dage fik de danske landsbyer med jævne mellemrum besøg af rejsebiografen. Her i området kunne indbyggerne i Toksværd, Brandelev, Fensmark, Herlufmagle, Glumsø og andre omkringliggende byer glæde sig over besøg fra de transportable biografer.

"Landdistrikterne blev betjent af rejsebiografen, der ofte udgjordes af én mand. Som omrejsende filmforeviser drog vedkommende rundt fra by til by med sin transportable fremviser og tjente til livets opretholdelse for sig og sin familie. Der var ikke meget underholdning fra den store verden dengang på landet, og da filmforevisningen som regel fandt sted på byens hotel eller gæstgivergård, var anledningen kærkommen. Der var jo udskænkning og måske musik og dans bagefter," beretter Jan Kronbach-Andersen om rejsebiograferne i Glumsø Biografs 75-års jubilæumsskrift.

Edisons levende billeder
I slutningen af det 19. århundrede kunne borgerne i landsbyerne omkring Næstved for første gang stifte bekendtskab med de rejsende biografers levende billeder. Under navnet 'Edisons levende billeder' besøgte falstringen James Hansen landsdelens landsbyer med filmforevisninger for både børn og voksne.

I marts 1899 annoncerede Everdrup Sogns Foredragsforening følgende i Næstved Tidende:
”Onsdag den 29. ds.kl. 7.30 vil Hr. James Hansen fremvise Edisons verdensberømte opfindelser Kinematografen (levende lysbilleder) og Fonografen (sang og musik) samt endvidere optræden af forvandlingskunstner.”

James Hansen kom vidt omkring med sine - og Edisons - levende billeder. Inden han begyndte at turnere hjemme på Lolland-Falster og her på det sydlige Sjælland, havde han rejst rundt på Langeland, og der kunne det lokale dagblad, Langelands Avis, i januar 1901 berette:

"Billederne er særdeles gode, og Fremstillingen i det hele taget fortrinlig. Navnlig vækker Jærnbanetoget, Præsident Krügers Afrejse, en Damper løber af Stablen, Maleren og Skorstensfejeren, Barberen og Tryllekunstneren særlig Opmærksomhed. Vi kan paa det bedste anbefale Forestillingerne som gode og interessante."

Filmens verden var i en rivende udvikling. Det varede ikke længe inden de små dokumentariske film med billeder fra den store verden blev afløst af spillefilm. Først i stum udgave og senere med lyd. Samtidig fik rejsebiograferne konkurrence fra det stigende antal biografer, som åbnede i både store som små byer.

"I juni 1920 hører vi om Manden fra Orehoved, som igennem en årrække havde vist film i de sjællandske stationsbyer. I et brev til justitsminister Zahle beder han denne sørge for, at der ikke bliver udstedt bevilling til fast biograf i nogen af de byer, som det havde været hans beskedne levevej at betjene. Filmens verden havde imidlertid udviklet sig så fantastisk på dette tidspunkt, at Rejsebiografen kun nødtørftigt kunne imødegå publikums krav. Justitsministeren tog således heller ingen notits af skrivelsen, hvorfor det ikke varede længe, før der var faste biografer i fire af de byer, Manden fra Orehoved havde bedt for: Hedehusene, Mern, Viby og Glumsø," skriver Jan Kronbach-Andersen i Glumsø Biografs jubilæumsskrift.

Sorø Amts Rejsebio og Valkyrie Biografen
Sorø Amts Rejsebio og Valkyrie Biografen blandt de rejsende biografer, der viste film til landsbyboerne omkring Næstved. Sorø Amts Rejsebio blev drevet af Poul B. Hansen fra Ringsted frem til 1963, hvor han solgte sin rullende biograf til en befalingsmand fra Næstved kaserne, som fortsatte driften i nogle år.

Valkyrie Biografen, med base i Skelby og siden Tappernøje, blev etableret af assurandør Kai Nielsen og elinstallatør Bomholz i midten af 1920'erne. I begyndelsen af 1960'erne overtog Kurt Kilde biografen.

"Kurt Kilde fandt ud af at det på det tidspunkt ikke var så ringe at drive rejsebiograf, så da Kai Nielsen i 1961 satte Valkyrien til salg slog han til og købte biografen så han kunne blive herre i ejet hus. Han håbede så at rejsebiografen kunne blive springbræt til en af de mindre faste biografer, men det skulle ikke være for enhver pris, da Valkyrien var trofast nok til, at man ikke skulle overtage det første og det bedste," fortæller Keld Andersen på biografmuseet.dk.

"Med sig rundt til de forskellige byer var også Fru Kilde som tog sig af salg af billetter, regnskaber og sørgede for sliksalg i pausen, når Kurt Kilde skulle skifte filmspole på Kinofa fremviseren og netop sliksalget var et kærkomment tilskud til omsætningen da der ikke skulle betales billetafgift," beretter Keld Andersen.

Valkyrie Biografen fortsatte med ny ejer, da Kurt Kilde overtog Kosmorama i Skælskør i 1967. Han blev senere chefoperatør i 3 Falke Bio i København og var desuden den sidste ejer af Scala Teatret på Jørgen Jensens Vej, der lukkede i efteråret 1984.

Rejsebio i Herlufmagle og Glumsø
Mange så frem til at få besøg af rejsebiografen i forsamlingshuset eller på byens kro, og som Poul B. Hansen fra Sorø Amts Rejsebio sagde: "Kommer man med det, folk vil se, har de ikke noget i mod at sidde på hårde træbænke."

Henrik Christiansen - tidligere borgmester i Roskilde Kommune, der voksede op i Herlufmagle - var blandt dem, der glædede sig til de levende billeder kom på visit. Et af højdepunkterne i Christiansens drengeår var, når rejsebiografen gæstede kroen. Det berettede han i sine barndomserindringer i Suså Egnshistoriske Forenings årsskrift Jul i Susålandet i 1997.

"Den årlige dilettant samlede fulde huse, og det samme skete, når rejsebiografen besøgte kroen. Det var ikke morsomt, når man som straf for et eller andet, man havde gjort forkert måtte blive hjemme fra en af de sjældne biografforestillinger. Det foregik som sagt på Herlufmagle kro, som desværre brændte først i 70'erne. Det var utrolig trist, idet der var tale om en særdeles spændende gammel krobygning med en flot lille sal med balkon hele vejen rundt," mindedes nu afdøde Christiansen, der bestred borgmesterhvervet i Roskilde i årene fra 1986 til 2000.

Rejsebiograferne havde deres storhedstid frem til og med 1960'erne. Her i vores område fortsatte den rullende biografs besøg - i eksempelvis Fuglebjerg forsamlingshus - til begyndelsen af 1970'erne. Andre steder i landet fortsatte rejsebiograferne med at gæste de lokale forsamlingshuse helt op i 1980'erne.

I galleriet (link herunder) ses en klassisk fremviser fra 1940'erne. En Bauer Sonolux II med dertilhørende transformer. Den er udstillet på Dansk Cykel & Knallertmuseum i Glumsø. Ved maskinen står følgende tekst:

"Brugt til rejsebiograf i et lokalt forsamlingshus eller i den store sal på hotellet. Vi børn kunne så se Fy & Bi, efterfulgt af 'Menneskeædere på Borneo' eller lignende... Omformeren var nødvendig til de varierende strømstyrker, der kunne være til rådighed enten i skibe eller på land i forsamlingshuse. Den kunne anvendes til strømstyrker fra 90V til 240V og endelig blev den brugt til at finjustere fremviserens hastighed."

Rejsende biografer kan stadig opleves her i området. Nu er forsamlingshuset og den lokale kro typisk udskiftet med udendørsarealer. Læs mere om dette under menupunktet 'Open Air m.m.'.


Besøg også

Galleri
På programmet


Tekst: Tim Østerlund Toftegaard (april 2016 / redigeret september 2023)


Kilder: NæstvedArkiverne, Næstved Tidende, Årsskriftet 'Jul i Susålandet' fra 1997, biografmuseet.dk, Keld Andersen og hjemmesiden 'Sakskøbings levende billeder - fra rejsebiograf' til Rådhusgade af Kaj Erik Nielsen.