Fensmark Bio (1946-61)

Fensmark fik egen biograf i september 1946. Biografdirektør Kaj Møller blev udvalgt blandt syv bevillingsansøgere af det daværende Præstø Amt. Ansøgningsfeltet bestod blandt andet af forhenværende skuespillere og en forfatter, men det blev chaufføren fra Holmegaard Glasværk, der fik biografbevillingen.

'Biograf-Møller' som øgenavnet senere kom til at lyde, havde planer om at opføre en ny biografbygning. Han var godt forberedt og havde allerede byggeplanerne klar, inden han vidste om han fik bevillingen.

"Meningen er jo, at jeg vil bygge et Teater herude, men det kan ikke blive til noget foreløbig, da det ifølge eksisterede Byggelov ikke er tilladt at opføre Bygninger beregnet paa Forlystelsesindustrien. Men en dag maa jo denne Bestemmelse falde bort og saa bygger jeg. Teatret skal opføres paa en Grund midt i Byen ved Vandværket, og det skal kunne rumme 200 Tilskuere. Teatret bygges i T-Form saaledes at Facaden ud mod Vejen bliver saa bred, at der kan blive Plads til et Par Butikker til højre og venstre for Indgangen," fortalte Kaj Møller til Næstved Tidende, da han havde fået sin bevilling i hånden i juni 1946.

Biograf i forsamlingshuset
Kaj Møller måtte - grundet den omtalte byggelov - leje sig ind i det lokale forsamlingshus, der blev indrettet som et rigtigt biografteater med ægte biografstole og bænkerækker forrest og bagerst i salen. Der var plads til 220 gæster.

"Operatørrum er opført udenfor Salen, og der forevises gennem Forevisningskanaler i Scenens Bagmur paa Lærredet paa Væggen modsat Scenen. Jeg har faaet en helt ny Maskine, lige importeret og med de nyeste tekniske Finesser," fortalte den nyslåede biografdirektør om indretningen og den nye kinomaskine, som var købt hjem fra Sverige.

Åbningsforestillingen var den danske storfilm, og vinder af Den Gyldne Palme i Cannes, 'De røde enge' med blandt andre Poul Reichhardt og Lisbeth Movin. Næstved Tidende var til stede på åbningsdagen, torsdag den 5. september 1946, og kunne berette følgende:

"Hr. Møller havde [...] indbudt de forskellige Myndigheder samt Aldersrentenyderne og Forsamlingshusets Bestyrelse til en uofficiel Aabningsforestilling, og ved denne Lejlighed bød han velkommen og takkede for den Venlighed, der var vist ham paa forskellig Maade. I Dagens Anledning var der sendt Gratulationer i Form af mange Buketter og Blomsterkurve."

Selvom Kaj Møller fik indrettet sig i Fensmark forsamlingshus, havde han ikke opgivet planerne om at opføre en helt ny biograf. Det fortalte han til det lokale dagblad i forbindelse med åbningen.

"Forudsat det viser sig, at en Bio kan gaa i Fensmark, saa tages Byggeplanerne op igen," lød det fra Møller.

Den lokale arkitekt E. Hansen tegnede en ny biografbygning for Kaj Møller i 1950 (se det tilhørende galleri). Byggeplanerne blev dog aldrig realiseret og Fensmark Bio forblev i byens forsamlingshus i sine 15 leveår.

Svigtende billetsalg
Fensmark Bio lukkede i begyndelsen af maj 1961. Den danske film 'Den gamle mølle på Mols' blev biografens sidste forestilling. Årsagen til lukningen var svigtende billetsalg.

"På sit møde i aftes drøftede Fensmark-Rislev sogneråd en henvendelse fra amtet med forespørgsel om sognerådets syn på, at bevillingen bliver opslået ledig. Kaj Møller har drevet biografen. Men som omtalt er den gået ind af mangel på søgning. Sognerådet mener ikke der fra anden side er interesse for at gentage forsøget, og man besluttede derfor at svare amtet, at sognerådet mener ikke, bevillingen skal genopslås," skrev Næstved Tidende fredag den 19. maj 1961.

Efter lukningen af Møllers biograf var det fortsat muligt at se film i byens forsamlingshus, når rejsebiografen gæstede Fensmark med sit mobile fremvisningsudstyr. Den rullende biograf viste film i forsamlingshuset indtil udgangen af 1960'erne.


Besøg også
Galleri
På programmet
Billetter
RejsebiograferTekst: Tim Østerlund Toftegaard (juni 2016)


Kilder: NæstvedArkiverne, Næstved Tidende, Torben Nielsen, Lars Chr. Høybye, og bogen 'Sjællands Biografer' af Ole Taudal Poulsen.