Tema: Scala Teatrets åbning i 1954

Beretningen om Scala Teatret tager sin begyndelse i 1948, hvor kommunelærer Ejner Larsen får tilsagn om bevilling til at drive biograf i den daværende Herlufsholm Kommune.

Ejner Larsen fik bevillingen på den betingelse, at han skulle opføre et nyt og moderne biografteater i den østre del af kommunen. Han fandt en egnet grund på Jørgen Jensens Vej, men de bevilgende myndigheder tog sig efterfølgende god tid, og først i efteråret 1953 fik Ejner Larsen tilladelse til at gå i gang med biografbyggeriet.

Opførelsen af Scala Teatret begyndte december 1953, og tirsdag den 19. oktober 1954 blev Næstveds fjerde biograf indviet. Den nyslåede biografdirektør Ejner Larsen bød - ifølge Næstved Tidende - velkommen ved åbningsreceptionen med følgende ord:

"Jeg har mange at takke for, at jeg i Dag endelig staar ved mit Maal. Jeg har af og til tvivlet paa, at det nogensinde skulde lykkes for mig, men hos mine nærmeste Medarbejdere har jeg aldrig mødt andet end Optimisme og inspirerende Energi. En særlig Tak til Arkitekt Reistrup, som under vort Samarbejde har været som en Far for mig. ”Sæt Dem ned, tag en Cigar og hold Kæft” var hans gode Raad til mig, naar jeg kom ud til ham med alle mine Problemer - og det hjalp."

Det var ikke kun Ejner Larsen, der gav bygningens arkitekt Urban Hansen-Reistrup pæne ord med på vejen. Det gjorde Næstved Tidendes udsendte skribent også, da Scala Teatret blev beskrevet i det lokale dagblad på åbningsdagen:

"De givne Vilkaar, som Byggegrunden har afgivet, har Arkitekt Hansen-Reistrup forstaaet at udnytte paa sin kendte gode Maade. Der er en egen Hygge og Afstemning over den nye Biograf. Man føler sig vel til Rette allerede naar man træder ind i den buede, rødstensmurede Foyer, kranset af Billetkontorer og Udstilingsvinduer. Er Udenværkerne saaledes tiltalende, gælder dette i endnu højere Grad om Scala Teatrets Indre, og dette er det væsentlige. I den brede, buede Sal modtages man paany med Følelsen af Hygge, saa behageligt selve Salen virker. 364 Pladser er opstillet. Der er ikke alene god Plads i Salen og mellem Stolene, men der er ogsaa gode Pladser i Salen som i Logerne, saaledes som Stolene er behagelige og velanbragte omkring den store samlende Scene, flankeret af de majestætiske Søjler, som faar særlig Glans og tillige bryder Lysvirkningene paa ejendommelig Maade. Iøvrigt er der over hele Salen indirekte Belysning. Billedlærredet er meget stort, gaar næsten i hele Scenens Bredde og er buet, saaledes at de nye Fremskridt som wide screen og Cinemascopefilm kan forevises."

Scala Teatrets første forestilling var den danske film ”En sømand gaar i land” med blandt andre Poul Reichhardt, Lisbeth Movin, Birgitte Bruun og Ib Schønberg.

"Det var en Fornøjelse at være med ved Premiereforestillingen i det nye Scala-Teater i Aftes. Men mærkede Højtidelighedens Atmosfære, nød at sidde i det smukke og hyggelige Biografteater og glædede sig over den danske Film: ”En sømand gaar i land”, som Dir. Ejner Larsen havde valgt, at aabne sit Biografteater med," skrev Næstved Tidende dagen efter åbningen.

”En sømand gaar i land” er instrueret af Lau Lauritzen Junior, hvis far var instruktør Lau Lauritzen Senior, der blandt andet stod bag Fy & Bi-filmen ”Ole Opfinders Offer”, som blev optaget i Karrebæksminde.


Besøg også temaets galleri med billeder fra opførelsen af Scala Teatret. Find linket i menuen øverst på siden!


Tekst: Tim Østerlund Toftegaard (september 2014 / redigeret marts 2015)


Kilder: NæstvedArkiverne og Næstved Tidende.