Tema: Bio's åbning i 1951

Bio åbnede, som Næstveds første biografteater, i 1906 i Jernbanegade 7 og flyttede i 1923 længere ned af gaden til nummer 11. I 1940 overtog boghandler August Christian Børner biografteaterbevillingen på betingelse af, at han byggede et nyt og tidsvarende biografteater indenfor to år. Der skulle dog gå elleve år, inden A.C. Børner kunne åbne dørene til sin nye biograf i Ny Østergade (i dag Kattebjerg).

"Man har gjort Direktør Børner Uret ved at mene, at han ikke var interesseret i at bygge. Da han fik Bevillingen, var det forståeligt, at han ønskede at overveje Sagen. Saa kom Krigen. Børner tog fat efter Krigen, saa snart han mente, der var Mulighed for at gennemføre Planen, og det lykkedes da ogsaa for ham," sagde arkitekt Urban Hansen-Reistrup i en tale ved biografens rejsegilde, som blev holdt den 10. januar 1951.

Lørdag den 1. september 1951 åbnede Bio endelig, og Næstveds Tidendes udsendte skribent kunne - med overordentlig stor begejstring - berette følgende fra indvielsen af byens nye biografteater.

"I flere af de Taler, der blev holdt ved den festlige Indvielse af den nye Næstved Bio Lørdag Eftermiddag, blev det understreget og med Rette, at der var Grund til at ønske Byen til Lykke med det, der her er sket. Det vil enhver erkende, som første Gang tager Plads i dette Biografteater, et af Landets største, skønneste og mest moderne. Sjældent har et Bygningsværk faaet en saa enstemmig og uforbeholden Anerkendelse, som Tilfældet var her. Der kan vist ikke nævnes eet rosende Adjektiv, som ikke blev brugt af de 350 Gæster, som havde modtaget den gæstfrie og lykkelige Biografdirektørs venlige Indbydelse til at deltage i Teatrets Indvielse. Selv de, der mødte med de største Forventninger, fik disse mere end indfriet," kunne det læses i det lokale dagblad mandag den 3. september 1951.

Urban Hansen-Reistrup - som er omtalt længere oppe - var arkitekten bag den nye Bio. Det var også ham, som tegnede Scala Teatret, der åbnede på Jørgen Jensens Vej tre år senere. Og når nu vi er ved Hansen-Reistrup og byens biografer, kan det som en sidebemærkning nævnes, at hans far, kunstneren Karl Hansen Reistrup, havde malet den berømte fugl Fønix over lærredet i Fønix Teatret på Slagelsevej.

"Næstved Bio vil frem i Tiden komme til at staa som et Monument over Arkitekt Hansen-Reistrups sikre Forstaaelse af, hvad det var muligt at skabe indenfor de vide Rammer, han havde faaet til Arbejdets Udførelse... Hansen-Reistrup er Arkitekt og Kunstner i een Person, det er Næstved Bio ogsaa Udtryk for. Mange store Opgaver har han løst i denne By. Næstved Bio er et nyt og afgørende Bevis for hans usædvanlige Talent," lød de rosende ord i Næstved Tidende til Urban Hansen-Reistrup.

Første film på programmet i den nye biograf var den engelske eventyrfilm ”Den listige Pimpernel” med David Niven og Margaret Leighton, og den fik såmænd også et par linjer med på vejen i Næstved Tidende:

"Den nye Biograf fik en værdig Premiere med en lige saa værdig Film. ”Den listige Pimpernel”, alias David Niven, tog alle med Storm, og man glemte - heldigvis - at drage Sammenligninger hver Gang, man saa en Scene gentaget fra den gamle, oprindelige Film ”Den røde Pimpernel”, hvor Leslie Howard skabte den udødelige Skikkelse af samme Navn... Filmen vil utvivlsomt faa et meget stort Publikum ogsaa i Næstved. Om ikke andet maa Folk se den for at sammenligne den med den gamle, og for en Gangs Skyld vil man ikke blive skuffet."


Besøg temaets galleri med billeder og mere fra Bio's åbning...
https://naestvedsbiografer.dk/temaer-a-n/bios-åbning-i-1951/galleri


Tekst: Tim Østerlund Toftegaard (juni 2014 / redigeret juni 2017)


Kilder: NæstvedArkiverne, Næstved Tidende, Sydsjællands Venstreblad, Sydsjællands Socialdemokrat og Bio Næstved.