Rejsebiografer

I de gode gamle dage fik de danske landsbyer med jævne mellemrum besøg af rejsebiografen. Her i området kunne indbyggerne i Herlufmagle, Skelby, Brandelev, Toksværd, Fensmark og andre omkringliggende byer glæde sig over besøg fra de transportable biografer.

"Landdistrikterne blev betjent af rejsebiografen, der ofte udgjordes af én mand. Som omrejsende filmforeviser drog vedkommende rundt fra by til by med sin transportable fremviser og tjente til livets opretholdelse for sig og sin familie. Der var ikke meget underholdning fra den store verden dengang på landet, og da filmforevisningen som regel fandt sted på byens hotel eller gæstgivergård, var anledningen kærkommen. Der var jo udskænkning og måske musik og dans bagefter," beretter Jan Kronbach-Andersen om rejsebiograferne i Glumsø Biografs 75-års jubilæumsskrift.

I begyndelsen af 1900-tallet kunne borgerne i landsbyerne omkring Næstved for første gang stifte bekendtskab med de rejsende biografers levende billeder. Under navnet ”Edisons levende billeder” besøgte falstringen James Hansen landsdelens landsbyer med filmforevisninger for både børn og voksne.

James Hansen kom vidt omkring med sine - og Edisons - levende billeder. Inden han begyndte at turnere hjemme på Lolland-Falster, og her på det sydlige Sjælland, havde han rejst rundt på Langeland, og der kunne det lokale dagblad, Langelands Avis, i januar 1901 berette følgende:

"Billederne er særdeles gode, og Fremstillingen i det hele taget fortrinlig. Navnlig vækker Jærnbanetoget, Præsident Krügers Afrejse, en Damper løber af Stablen, Maleren og Skorstensfejeren, Barberen og Tryllekunstneren særlig Opmærksomhed. Vi kan paa det bedste anbefale Forestillingerne som gode og interessante."

Filmens verden var i en rivende udvikling. Det varede ikke længe inden de små dokumentariske film med billeder fra den store verden blev afløst af spillefilm. Først i stum udgave og senere med lyd. Samtidig fik rejsebiograferne konkurrence fra det stigende antal biografer, som åbnede i store som små byer.

"I juni 1920 hører vi om Manden fra Orehoved, som igennem en årrække havde vist film i de sjællandske stationsbyer. I et brev til justitsminister Zahle beder han denne sørge for, at der ikke bliver udstedt bevilling til fast biograf i nogen af de byer, som det havde været hans beskedne levevej at betjene. Filmens verden havde imidlertid udviklet sig så fantastisk på dette tidspunkt, at Rejsebiografen kun nødtørftigt kunne imødegå publikums krav. Justitsministeren tog således heller ingen notits af skrivelsen, hvorfor det ikke varede længe, før der var faste biografer i fire af de byer, Manden fra Orehoved havde bedt for: Hedehusene, Mern, Viby og Glumsø," skriver Jan Kronbach-Andersen i Glumsø Biografs jubilæumsskrift.

Her i området var Sorø Amts Rejsebio og Valkyrie Biografen blandt de rejsende biografer, der viste film til landsbyboerne. Sorø Amts Rejsebio blev drevet af Poul B. Hansen fra Ringsted frem til 1963, hvor han solgte sin rullende biograf til en befalingsmand fra Næstved kaserne, som kørte den videre i nogle år. Valkyrie Biografen, med base i Tappernøje, blev i en årrække drevet af Kurt Kilde, der senere blev direktør for Scala Teatret på Jørgen Jensens Vej.

Mange så frem til at få besøg af rejsebiografen i forsamlingshuset eller på byens kro, og som Poul B. Hansen fra Sorø Amts Rejsebio sagde: "Kommer man med det, folk vil se, har de ikke noget imod at sidde på hårde træbænke."

Henrik Christiansen - tidligere borgmester i Roskilde Kommune, som voksede op i Herlufmagle - var blandt dem, der glædede sig til de levende billeder kom på visit. Et af højdepunkterne i Christiansens drengeår var, når rejsebiografen gæstede kroen. Det berettede han i sine barndomserindringer i Suså Egnshistoriske Forenings årsskrift ”Jul i Susålandet” i 1997.

"Den årlige dilettant samlede fulde huse, og det samme skete, når rejsebiografen besøgte kroen. Det var ikke morsomt, når man som straf for et eller andet, man havde gjort forkert måtte blive hjemme fra en af de sjældne biografforestillinger. Det foregik som sagt på Herlufmagle kro, som desværre brændte først i 70'erne. Det var utrolig trist, idet der var tale om en særdeles spændende gammel krobygning med en flot lille sal med balkon hele vejen rundt," mindedes nu afdøde Henrik Christiansen, der bestred borgmesterhvervet i Roskilde i årene fra 1986 til 2000.

Rejsebiograferne havde deres storhedstid frem til og med 1960'erne. Her i vores område fortsatte den rullende biografs besøg, i eksempelvis Fuglebjerg forsamlingshus, helt frem til midten af 1970'erne. Andre steder i landet fortsatte rejsebiograferne med at gæste de lokale forsamlingshuse helt op i 1980'erne.

Rejsende biografer kan stadig opleves her i området. Nu er forsamlingshuset og den lokale kro typisk udskiftet med udendørsarealer. Læs mere om dette under menupunktet "Open Air m.m.".


Tekst: Tim Østerlund Toftegaard (april 2016 / redigeret august 2017)


Kilder: NæstvedArkiverne, Næstved Tidende, ”Jul i Susålandet” fra 1997, biografmuseet.dk, Keld P. Andersen og hjemmesiden ”Sakskøbings levende billeder - fra rejsebiograf til Rådhusgade” af Kaj Erik Nielsen, som kan besøges på www.zaurits-bureau.dk.