Lov Biograf (1946-68)

Lov Biograf åbnede på byens kro i 1946. Kroejer J.P. Nielsen stod for etableringen af biografen, der havde plads til 159 gæster.

Første film på programmet var det danske lystspil ’Biskoppen’ med Ib Schønberg i hovedrollen, der ifølge Næstved Tidende "først vistes for en indbudt Kreds og dernæst for et fuldtalligt Premierepublikum".

I samme avis kunne følgende beretning fra biografens åbningsdag læses dagen derpå:

"Biografdirektør Nielsen har indrettet sit Teater paa en pæn og smagfuld maade med gode stole, udmærket ventilation og fortræffelige oversigtsforhold, hvor i salen man saa sidder. At anlægget fungerer tilfredsstillende, havde man i gaar lejlighed til at forvisse sig om, men det er ogsaa en af de mest moderne engelske maskiner, Nordisk Kinoteknik her har skaffet Lou Bio."

Max Scharnberg, teknisk direktør hos Nordisk Kinoteknik, var til stede på åbningsdagen og han kunne fortælle at den nyopstillede kinomaskine, af fabrikatet G.B. Kalee, havde dobbelt så lang levetid som tidligere fremstillede maskiner. Objektivet var fremstillet efter en særlig patenteret metode, som tog højde for fremtidens farvefilmsteknik!

"Der faldt mange anerkendende udtalelser ved sammenkomsten i gaar baade med hensyn til den nye maskine og teatrets indretning og tillige gældende kroejer J.P. Nielsens initiativ, der nu har gjort det muligt at sidde i stationsbyen Lou i Sydsjælland og fryde sig over skuespilkunst, der ellers hører verdens-scenerne til," skrev Næstved Tidende.

Der findes desværre ikke meget information om årene som fulgte. Ifølge bogen '
Sjællands Biografer' ophørte biografen på Lov Kro i 1968. Kroen nedbrændte ti år senere og blev ikke genopført. På tomten blev der senere bygget parcelhuse.

"Lov Kro's brand i 1979 (1978, red.) var den hyggeligste og mest udramatiske, man kan forestille sig. Gæsterne flyttede inventar og ølkasser udenfor og så til, mens kroen langsomt brændte nedad. Der var stadig lys i lokalerne, da kroens telefon ringede, og brandmanden med stort besvær fik en potentiel kunde overbevist om, at det desværre ikke var muligt at levere smørrebrød ud af huset grundet ildebrand," står der på et opslag hos Næstved Automobilmuseum, hvor det gamle Kro-skilt er udstillet (se galleri).


Besøg også
Galleri
På programmet


Tekst: Tim Østerlund Toftegaard (januar 2017 / redigeret juni 2020)


Kilder: NæstvedArkiverne, Næstved Tidende, Næstved Automobilmuseum og bogen '
Sjællands Biografer' af Ole Taudal Poulsen.