Fuglebjerg Biograf-Theater (????-??)

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår Fuglebjergs første biograf åbnede, men der findes dokumentation for at den var i drift i september 1913.

Bygningen, hvor Fuglebjerg Biograf-Theater havde til huse, var ejet af hotelbestyrer W. Nielsen fra Hotel Frederik VII i Sorø. Det er endnu ikke lykkes skribenten at lokalisere den gamle biografs adresse.

Biografen blev i sine første år drevet af hotelbestyreren og hans bror. Senere overtog V. Jørgensen ledelsen. Han var biografdirektør frem til august 1920, hvor han bragte følgende meddelelse i Sorø Amtstidende:

Dags dato har jeg overdraget Fuglebjerg Biografteater til Hr. G. Poggensee, og håber at den mig viste velvilje vil blive overført til min efterfølger,” hvortil den nye direktør, der senere ændrede navnet til Fuglebjerg Biograf, tilføjede:

I henhold til ovenstående anbefaler jeg herved mit teater til det ærede publikum, og jeg skal efter bedste evne søge at fremskaffe de bedste og smukkeste film.

G. Poggensees åbningsprogram bød på naturfilmen ”Søfugle og andre dyr” efterfulgt af dramaet ”Stål-Hjerter” og farcen ”Fars raske datter”.

Fuglebjerg Biograf fortsatte op gennem 1920’erne. Det vides i skrivende stund ikke, hvornår biografen lukkede.

Information om Fuglebjerg Biograf-Theater/Fuglebjerg Biograf modtages meget gerne!


Besøg også
På programmet


Tekst: Tim Østerlund Toftegaard (april 2020)


Kilder: Næstved Tidende, Sorø Amtsavis og Slagelse Avis.